Danh mục

Văn bản Luật Doanh nghiệp

Có tất cả 5.799 văn bản: Doanh nghiệp
5361

Quyết định 193/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 20/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
5362

Quyết định 138/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời về chế độ tự bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 19/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
5363

Công văn 5055/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh

Ban hành: 17/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2005
5364

Công văn 4989/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bảo hiểm

Ban hành: 10/12/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
5365

Quyết định 1724/QĐ-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời về trả lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Ban hành: 03/12/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
5366

Công văn 11448/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng lắp đặt công trình ở nước ngoài và cho doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 29/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
5367

Thông tư 96/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2001/QĐ-TTg ngày 3/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần ưu đãi tại các doanh nghiệp công nghiệp chế biến cho người trồng và bán nguyên liệu

Ban hành: 23/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5368

Nghị định 90/2001/NĐ-CP của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 23/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5369

Quyết định 4945/2001/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố danh sách bổ sung đợt 3 năm 2001 gồm 05 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam

Ban hành: 23/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5370

Thông tư 08/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

Ban hành: 22/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5371

Chỉ thị 27/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ban hành: 22/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2004
5372

Công văn 11005/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với tài sản thanh lý

Ban hành: 16/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
5373

Quyết định 1432/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Thông tư số 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 hướng dẫn việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ban hành: 16/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
5374

Công văn 4543/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập Doanh nghiệp

Ban hành: 09/11/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2003
5375

Công văn 10479/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh SXKT

Ban hành: 01/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
5376

Quyết định 153/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt

Ban hành: 09/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5377

Quyết định 150/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hàng thương mại

Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5378

Nghị định 73/2001/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Ban hành: 05/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5379

Thông tư 83/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
5380

Quyết định 91/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 47/2001/QĐ-BTC ngày 25/5/2001 ban hành Chỉ tiêu giám sát các doanh nghiệp Nhà nước có số nợ lớn

Ban hành: 21/09/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
Vui lòng đợi