Danh mục

Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 862 văn bản: Điện lực
861

Nghị định về việc ban hành Điều lệ cung ứng và sử dụng điện

Ban hành: 19/07/1983
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
862

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Điện lực

Ban hành: 23/04/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi