Số 26.2016 (789) ngày 12/07/2016

 

SỐ 26 (789) - THÁNG 07/2016

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

 

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

 

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

1

68/2016/NĐ-CP

Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

 

* Thu hồi GCN kinh doanh hàng miễn thuế các DN không hoạt động sau 6 tháng

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

2

60/NQ-CP

Nghị quyết 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016

 

* Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016

Trang 2

3

80/2016/NĐ-CP

Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt

 

* Trẻ dưới 15 tuổi được mở tài khoản thanh toán

Trang 3

4

69/2016/NĐ-CP

Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

 

* Kinh doanh mua bán nợ phải có tối thiểu 100 tỷ

Trang 3

5

57/2016/NĐ-CP

Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 về hoạt động thông tin tín dụng

 

* Hoạt động thông tin tín dụng phải có vốn điều lệ từ 30 tỷ

Trang 3

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

6

60/2016/NĐ-CP

Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 

* Điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại

Trang 4

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

7

67/2016/NĐ-CP

Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

 

* Nguồn nước uống đóng chai phải được kiểm tra 1 lần/năm

Trang 4

GIAO THÔNG

 

GIAO THÔNG

 

8

23/CT-TTg

Chỉ thị 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới

 

* Nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến khi thiếu phao cứu sinh

Trang 4

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

 

9

72/2016/NĐ-CP

Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh

 

* Cấm cắt, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm xâm hại danh dự cá nhân

Trang 5

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

 

10

59/NQ-CP

Nghị quyết 59/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016

 

* Thí điểm đấu thầu tập trung với thuốc dùng trong BHYT

Trang 5

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

11

71/2016/NĐ-CP

Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

 

* 6 hình thức kỷ luật công chức, viên chức trong thi hành án hành chính

Trang 5

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

 

12

70/2016/NĐ-CP

Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

 

* Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải phải có vốn từ 2 tỷ

Trang 6

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 06/2016, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS06/2016 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

 

Ü Thuế-Phí-Lệ phí:

THU HỒI GCN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ
CÁC DN KHÔNG HOẠT ĐỘNG SAU 6 THÁNG

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. Cụ thể, Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi theo đề nghị chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của doanh nghiệp; khi quá thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận nhưng doanh nghiệp không đưa cửa hàng miễn thuế vào hoạt động; khi cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế không duy trì các điều kiện theo quy định hoặc trong 12 tháng, doanh nghiệp 03 lần vi phạm hành chính về hải quan liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức

 

 

phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan…

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về điều kiện công nhận địa điểm thu gom hàng lẻ. Theo đó, địa điểm thu gom hàng lẻ phải có diện tích kho tối thiểu 1.000m2 không bao gồm bãi và các công trình phụ trợ, phải có hàng rào ngăn cách với khu vực xung quanh; đảm bảo điều kiện làm việc cho cơ quan hải quan như nơi làm việc, nơi kiểm tra hàng hóa, nơi lắp đặt trang thiết bị kiểm tra hải quan, kho chứa tang vật vi phạm; có hệ thống camera quan sát được các vị trí trong địa điểm thu gom hàng lẻ, hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày; dữ liệu về hình ảnh camera được lưu giữ tối thiểu 12 tháng…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
 

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG 2016

Ngày 08/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 nhằm mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện khung khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020.

Chính phủ yêu cầu trong vòng 03 ngày từ ngày nhận được văn bản của Bộ Tài

 

chính và các Bộ, ngành liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải hoàn thành việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối các dự án đầu tư công theo quy định. Riêng đối với các dự án đầu tư thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia của các địa phương đã gửi văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, hoàn thành việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước ngày 20/07/2016…

Về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2016, các Bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm…
 


TRẺ DƯỚI 15 TUỔI ĐƯỢC MỞ TÀI KHOẢN THANH KHOẢN

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về thanh toán không dùng tiền mặt.

Cụ thể, ngoài cá nhân có năng lực pháp luật dân sự, người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi như quy định hiện hành, từ ngày 01/07/2016, người chưa đủ 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi cũng được mở tài khoản thanh toán; tuy nhiên, việc mở tài khoản này phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật.

Cũng theo Nghị định này, tài khoản thanh toán sẽ bị phong tỏa khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về chuyển tiền; trong đó, số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót. Đặc biệt, trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có dấu

 

hiệu gian lận, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động thanh toán, tài khoản sẽ không bị phong tỏa như trước đây.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng bổ sung điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. Theo đó, để được cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, ngoài việc phải đáp ứng các quy định hiện hành, các tổ chức không phải là ngân hàng còn phải được một tổ chức thực hiện quyết toán kết quả bù trừ giữa các bên liên quan nếu cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính, dịch vụ bù trừ điện tử hoặc phải kết nối với một tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính và dịch vụ bù trừ điện tử được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để thực hiện chuyển mạch và xử lý bù trừ các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nếu hỗ trợ dịch vụ thanh toán cho các khách hàng có tài khoản tại nhiều ngân hàng…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.


KINH DOANH MUA BÁN NỢ PHẢI CÓ TỐI THIỂU 100 TỶ

Theo Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn bán nợ phải có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư ít nhất 05 tỷ đồng; đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ, mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ còn phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức và quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; có người quản lý có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn sẽ đảm nhận; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp; có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ.

Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận

 

cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.

Về điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ, Nghị định quy định phải có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu 500 tỷ đồng; đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng và có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.

 

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG PHẢI CÓ VỐN ĐIỀU LỆ TỪ 30 TỶ

Đây là một trong những điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng tại Nghị định số 57/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 về hoạt động thông tin tín dụng.

Ngoài việc phải có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng; có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không cam kết với công ty thông tin tín dụng khác… như quy định hiện hành, từ ngày 01/07/2016, công ty hoạt động thông tin tín dụng còn phải đáp ứng một số điều kiện khác. Cụ thể như: Có tối thiểu 02 đường truyền số liệu, trong đó mỗi đường truyền được cung cấp bởi 01 nhà cung cấp dịch vụ, để đảm bảo duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số; Có hệ thống máy chủ, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng, thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng với tối thiểu 05 triệu khách hàng vay; Có phương án dự phòng

 

 

thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 04 giờ làm việc.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết hơn điều kiện đối với người quản lý và thành viên Ban kiểm soát của công ty thông tin tín dụng. Theo đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty phải có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin. Đối với Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 02 năm giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ thông tin…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
 

Ü Tài nguyên-Môi trường:


ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cụ thể, tổ chức, cá nhân đăng ký cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các điều kiện như: Phương tiện, thiết bị lưu giữ chất thải phải có vỏ có khả năng chống lại sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với chất thải nguy hại bên trong, kết cấu cứng chịu được va chạm; Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có hệ thống định vị vệ tinh được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy hại; Một phương tiện, thiết bị chỉ được đăng ký cho một Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, trừ các phương tiện vận chuyển đường biển, đường sắt, đường hàng không; Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy hại phải xây dựng đầy đủ các nội
 

 

dung về quy trình vận hành an toàn các hệ thống, phương tiện, thiết bị; Có kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm môi trường…

Về điều kiện kinh doanh vận chuyển các chất độc hại, chất lây nhiễm, Nghị định yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có Giấy phép vận chuyển trong các trường hợp: Vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ với khối lượng bằng hoặc vượt ngưỡng khối lượng quy định tại Phụ lục III của Nghị định này; Vận chuyển từng loại hàng nguy hiểm có khối lượng không vượt ngưỡng nhưng tổng khối lượng của các chất độc hại, chất lây nhiễm vận chuyển trên cùng một phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lớn hơn 01 tấn/chuyến…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.

 

Ü Y tế-Sức khỏe:


NGUỒN NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA 1 LẦN/NĂM

Nguồn nước sử dụng trong sản xuất nước uống đóng chai phải bảo đảm phòng tránh bất kỳ sự ô nhiễm hoặc yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến chất lượng nước và phù hợp với quy định về chất lượng nước ăn uống; các nguồn nước do cơ sở khai thác phải được kiểm tra và bảo đảm phù hợp với quy định về chất lượng ít nhất 12 tháng/lần.

Đây là một trong những điều kiện đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Ngoài điều kiện nêu trên, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai còn phải đáp ứng một số điều kiện khác như: Bố trí khu vực rửa và tiệt trùng chai, bình đựng sản phẩm; Khu vực chiết rót sản phẩm phải kín, tách biệt với các khu vực khác và 
 

 

được trang bị hệ thống diệt khuẩn không khí; Việc tiệt trùng, khử trùng sản phẩm, khử trùng bao bì bằng thiết bị chuyên dụng sử dụng công nghệ tạo tia cực tím, công nghệ khí ozone hoặc các công nghệ khác nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn sản phẩm. Đặc biệt, phải có bộ phận kiểm soát vệ sinh chai bình, chất lượng nước; có đủ hồ sơ lưu trữ kết quả xét nghiệm từ khai thác nước nguồn cho đến thành phẩm theo quy định với từng lô sản phẩm.

Đối với cơ sở sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng chai, Nghị định quy định, các loại nắp chai và chai nhựa chứa đựng nước khoáng thiên nhiên có dung tích dưới 10 lít không được sử dụng lại; bình nhựa có dung tích từ 10 lít trở lên và chai thủy tinh có thể được sử dụng lại. Chai, bình sử dụng lần đầu hay sử dụng lại đều phải được làm sạch, diệt khuẩn, xúc rửa kỹ trước công đoạn rót chai, trừ trường hợp chai, bình sử dụng lần đầu được sản xuất theo công nghệ khép kín có diệt khuẩn.
 

Ü Giao thông:

NGHIÊM CẤM TÀU THUYỀN XUẤT BẾN
KHI THIẾU PHAO CỨU SINH

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/07/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, với mục tiêu ngăn ngừa tai nạn giao thông đường thủy, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện giao thông và các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên sông và vùng nước đường thủy nội địa khu vực ven biển…

Tại Chỉ thị này, Bộ Giao thông Vận tải được giao trách nhiệm tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm kéo giảm sâu tai nạn giao thông đường thủy 06 tháng cuối năm, để bảo đảm mức giảm chung cả năm 2016 từ 5% - 10%. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về phương tiện, thuyền viên và người lái, tải trọng phương tiện, kết
 

 

cấu hạ tầng; nghiêm cấm phương tiện xuất bến khi vi phạm chở tải trọng, quá số người và thiếu các phương tiện cứu sinh cho hành khách theo quy định; phối hợp với các địa phương đình chỉ hoạt động các cảng, bến thủy nội địa, công trình trên sông không phép, không đủ điều kiện an toàn…

Bộ Công an có nhiệm vụ xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn như phương tiện chở quá tải, quá số người quy định, không đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; cảng, bến thủy không phép; phát hiện và khắc phục dứt điểm các “điểm đen” tai nạn giao thông đường thủy…
 

Ü Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

CẤM CẮT, GHÉP TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
LÀM XÂM HẠI DANH DỰ CÁ NHÂN

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh tại Việt Nam.

Theo Nghị định, tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh không được sửa chữa, cắt ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh, nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Đồng thời, không được mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan Nhà

 

 

nước có thẩm quyền…

Cũng theo Nghị định, tổ chức, cá nhân đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm phải có Giấy phép triển lãm do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Tác phẩm tham gia triển lãm phải có nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp. Trường hợp đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan, tổ chức cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền và nội dung tác phẩm nhiếp ảnh dự thi, liên hoan; nếu phát hiện có sai phạm, tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2016.
 

Ü Chính sách:


THÍ ĐIỂM ĐẤU THẦU TẬP TRUNG VỚI THUỐC DÙNG TRONG BHYT

Tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/07/2016 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06/2016, Chính phủ đã thống nhất thí điểm giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT) (không thuộc Danh mục 05 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ chức đấu thầu).

Đồng thời cũng khẳng định, sẽ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi ngân hàng để lại đầu tư phát triển cơ sở hoặc lập quỹ hỗ trợ sinh viên cho các cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/12/2014 từ năm 2016 đến hết thời gian thực hiện thí điểm Nghị quyết này; đối với thu nhập từ các hoạt động dịch vụ, các lớp đào tạo ngắn
 

 

hạn của các trường này thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Ngân sách Nhà nước sẽ xem xét cụ thể để hỗ trợ lại cho các trường này tương ứng số thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp.

Các Bộ, ngành có trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa đối với người có công, nhất là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7; mở rộng thị trường lao động ở nước ngoài; chú trọng phối hợp tăng cường dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, khu vực bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường biển một số tỉnh miền Trung, thanh niên và sinh viên mới tốt nghiệp. Đặc biệt, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án không đảm bảo môi trường, không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ yếu tố môi trường…
 

Ü Hành chính:

6 HÌNH THỨC KỶ LUẬT CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
TRONG THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

Theo Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm pháp luật về thi hành án hành chính, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật theo các hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

Trong đó, hình thức cách chức áp dụng đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi như: Sau khi có quyết định buộc thi hành án hành chính mà vẫn không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản bản, quyết định của Tòa án và gây hậu quả rất nghiêm trọng; Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ về tội không chấp hành án hoặc tội cản trở việc thi hành án. Hình thức buộc thôi việc áp dụng với công chức, viên 

 

 

chức có hành vi: Không chấp hành, chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Bị phạt tù mà không được hưởng án treo về tội không chấp hành án hoặc tội cản trở việc thi hành án…

Bên cạnh đó, Nghị định cũng có quy định cụ thể về việc công khai thông tin khi không chấp hành án hành chính. Cụ thể, trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định buộc thi hành án hành chính, Cục Thi hành án dân sự tổ chức công khai quyết định buộc thi hành án hành chính bằng hình thức đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự…; việc công khai thông tin sẽ chấm dứt sau khi án hành chính thi hành xong.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2016.
 

Ü Hàng hải:


NHẬP KHẨU PHÁO HIỆU HÀNG HẢI PHẢI CÓ VỐN TỪ 2 TỶ

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, gồm: Thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; Thông báo hàng hải; Khảo sát phục vụ Thông báo hàng hải; Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải; Khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; Xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Thông tin điện tử hàng hải; Hoa tiêu hàng hải; Thanh thải chướng ngại vật; Nhập khẩu pháo hiệu hàng hải.

Nghị định quy định, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu pháo hiệu hàng hải phải đáp ứng các điều kiện như: Được thành lập theo quy định của pháp luật; Khi thành lập phải có vốn tối thiểu 02 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động; Có Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải; Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ

 

thanh thải chướng ngại vật cũng phải đáp ứng yêu cầu có số vốn tối thiểu từ 05 tỷ đồng và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoài dịch vụ thanh thải chướng ngại vật và nhập khẩu pháo hiệu hàng hải nêu trên, tất cả các dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải khác đều phải do doanh nghiệp Nhà nước cung cấp. Trong đó, dịch vụ hoa tiêu hàng hải phải do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ cung cấp; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải phải do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ cung cấp…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2017; riêng các điều kiện kinh doanh dịch vụ nhập khẩu pháo hiệu hàng hải có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với cskh@luatvietnam.vn
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: cskh@luatvietnam.vn

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.