Danh mục

Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 427 văn bản: Địa giới hành chính
321

Quyết định 1867/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
322

Quyết định 1872/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Gia Lai

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
323

Quyết định 1870/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
324

Quyết định 1871/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Lào Cai

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
325

Quyết định 1836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
326

Quyết định 1842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Hà Giang

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
327

Quyết định số 12/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
328

Quyết định 1840/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
329

Quyết định 1838/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
330

Quyết định 1837/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Nam Định

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
331

Quyết định 10/2008/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
332

Quyết định 1843/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
333

Quyết định 1841/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
334

Quyết định 1839/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Thái Bình

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
335

Quyết định 166/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 11/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
336

Quyết định 1783/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Thanh Hoá

Ban hành: 09/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
337

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Sơn La

Ban hành: 09/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
338

Quyết định 1781/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
339

Quyết định 1780/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại địa giới hành chính đối với tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 09/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2008
340

Thông báo 240/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kết quả rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng

Ban hành: 05/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
Vui lòng đợi