Văn bản Luật Địa giới hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 545 văn bản: Địa giới hành chính
01

Quyết định 1285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chuyển thôn, tiểu khu thành khu phố thuộc thị trấn Thiệu Hóa và thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa

02

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua Tờ trình và Đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập Thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương

03

Quyết định 6562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, tỷ lệ 1/500 tuyến đường phía Tây Bắc thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. Địa điểm: xã Vĩnh Quỳnh - huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội

04

Công văn 5827/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng về ý kiến phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Phú Yên

05

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

06

Nghị quyết 939/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

07

Tờ trình 663/TTr-CP của Chính phủ về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

08

Nghị quyết 196/NQ-CP của Chính phủ về việc nhập xã Thiện Phú và thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

09

Quyết định 5763/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Đông trụ sở Bộ Ngoại giao, tỷ lệ 1/500 Địa điểm: Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

10

Công văn 8562/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về ký Tờ trình, Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

11

Quyết định 1752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương xây dựng dự án: “Thành lập bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn”

12

Quyết định 1755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính và phương án, quy trình nội bộ trong thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

13

Công văn 8386/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

14

Quyết định 2055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Số hóa hồ sơ địa chính từ dạng giấy sang dạng số tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

15

Quyết định 3205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

16

Nghị định 66/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

17
18

Kế hoạch 184/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 15 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

19

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008 - 01/8/2023)

20

Hướng dẫn 105-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (01/8/2008-01/8/2023)