Danh mục

Văn bản Luật Địa giới hành chính

Có tất cả 422 văn bản: Địa giới hành chính
301

Nghị định 10/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
302

Thông tư 07/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng và thực hiện mô hình bố trí dân cư các xã biên giới vùng Việt - Lào vùng Trung du miền núi Bắc bộ đến năm 2015

Ban hành: 19/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
303

Nghị định 07/NĐ-CP của Chính phủ về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
304

Nghị định 08/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

Ban hành: 09/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
305

Nghị định 03/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
306

Nghị định 05/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
307

Nghị định 02/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
308

Quyết định 37/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
309

Quyết định 1869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
310

Quyết định 1868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đăk Nông

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
311

Quyết định 1866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
312

Quyết định 1864/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Yên Bái

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
313

Quyết định 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
314

Quyết định 1865/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
315

Quyết định 1873/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
316

Quyết định 1867/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
317

Quyết định 1872/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Gia Lai

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
318

Quyết định 1870/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
319

Quyết định 1871/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Lào Cai

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2008
320

Quyết định 1836/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 18/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
Vui lòng đợi