Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.886 văn bản: Đầu tư
41

Công văn 2097/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định Nhà nước và các địa phương về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Ban hành: 04/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
42

Công văn 2027/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phụng Hiệp, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
43

Công văn 1997/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2022, tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 02/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
44

Công văn 1800/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 01 tháng, ước thực hiện 02 tháng kế hoạch năm 2022

Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
45

Công văn 1688/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý các kiến nghị của tỉnh An Giang tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương

Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
46

Công văn 1632/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
47

Công văn 1005/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2022
48

Công văn 1061/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị phê duyệt Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
49

Công văn 1535/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát mức vốn đề xuất bố trí kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 so với số kế hoạch trung hạn còn lại giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
50

Công điện 02/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Danh mục dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
51

Thông báo 44/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về triển khai các Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2021 - 2025 khu vực Tây Nam Bộ

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
52

Công điện 141/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc báo cáo danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
53

Công văn 1408/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý nhiệm vụ, dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
54

Công văn 1302/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
55

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
56

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế, đấu thầu của Dự án

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
57

Công điện 126/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ban hành: 12/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2022
58

Công văn 1292/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 11/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
59

Công văn 1200/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả giải ngân, nhu cầu kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ban hành: 09/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
60

Thông báo 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
Vui lòng đợi