Danh mục

Tra cứu Công văn về Đầu tư

Có tất cả 1.901 văn bản: Đầu tư
61

Công văn 1632/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
62

Công văn 1005/BKHĐT-QLQH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2022
63

Công văn 1061/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị phê duyệt Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
64

Công văn 1535/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát mức vốn đề xuất bố trí kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 so với số kế hoạch trung hạn còn lại giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
65

Công điện 02/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Danh mục dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2022
66

Thông báo 44/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về triển khai các Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ giai đoạn 2021 - 2025 khu vực Tây Nam Bộ

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2022
67

Công điện 141/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc báo cáo danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022

Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
68

Công văn 1408/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý nhiệm vụ, dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
69

Công văn 1302/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2021

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
70

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
71

Thông báo 41/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế, đấu thầu của Dự án

Ban hành: 14/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2022
72

Công điện 126/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ban hành: 12/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2022
73

Công văn 1292/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 11/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2022
74

Công văn 1200/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả giải ngân, nhu cầu kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ban hành: 09/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
75

Thông báo 31/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên

Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
76

Công văn 772/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo về hoạt động quy hoạch

Ban hành: 30/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2022
77

Công văn 1100/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư (thời gian thực hiện) Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2022
78

Thông báo 31/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về tiến độ các dự án xây dựng cơ bản và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Ban hành: 28/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2022
79

Công văn 572/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ban hành: 21/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2022
80

Công văn 297/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc đảm bảo thời gian phong tỏa thi công trong quá trình thi công 04 dự án đường sắt quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 12/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2022
Vui lòng đợi