Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 833 văn bản: Đầu tư
721

Quyết định 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các công ty nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
722

Quyết định 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội ( Phục vụ Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khu vực ). Địa điểm: Quận Cầu Giấy và Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Ban hành: 30/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
723

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Ban hành: 09/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
724

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
725

Quyết định 217/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
726

Quyết định 179/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
727

Quyết định 159/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006

Ban hành: 06/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2006
728

Quyết định 156/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2006
729

Quyết định 152/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố uỷ thác cho Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để cho Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội vay vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị quỹ đất phục vụ các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
730

Quyết định 153/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
731

Quyết định 142/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân bố vốn đầu tư XDCB của Thành phố năm 2006 (Đợt 2)

Ban hành: 14/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2006
732

Chỉ thị 12/2006/CT-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc kiểm tra các dự án đầu tư, công trình xây dựng có sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 11/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
733

Quyết định 34/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư

Ban hành: 24/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
734

Quyết định 30/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao kế hoạch bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố (đợt 11)

Ban hành: 21/02/2006
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2006
735

Quyết định 146/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác liên ngành thông báo giá, kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố

Ban hành: 18/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
736

Quyết định 109/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước

Ban hành: 20/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
737

Quyết định 96/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo đài truyền hình

Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
738

Quyết định 98/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện công tác quy hoạch

Ban hành: 13/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
739

Quyết định 59/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch của thành phố Hồ Chí Minh tại Singapore

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
740

Quyết định 60/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2005 cho quỹ đầu tư phát triển đô thị

Ban hành: 15/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
Vui lòng đợi