Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 869 văn bản: Đầu tư
741

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số điều Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ

Ban hành: 31/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2008
742

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 05/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
743

Quyết định 3033/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2020

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
744

Quyết định 136/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
745

Chỉ thị 27/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện tổng thầu xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố

Ban hành: 16/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
746

Quyết định 117/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước dự án đầu tư sân Golf 36 lỗ có diện tích 250ha của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng tại xã Phước Kiển huyện Nhà bè cho Ban quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2008
747

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 240/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006

Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
748

Chỉ thị 17/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản những tháng cuối năm 2007

Ban hành: 02/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
749

Quyết định 84/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài - Tỉ lệ 1/500 thuộc xã Trung Văn - huyện Từ Liêm - Hà Nội.

Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
750

Quyết định 85/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Nhóm nhà ở Đông Nam đường Láng Hạ - Thanh Xuân kéo dài - Tỷ lệ 1/500 thuộc xã Trung Văn - huyện Từ Liêm - Hà Nội

Ban hành: 27/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
751

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Ban hành: 20/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
752

Quyết định 76/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro. Địa điểm: xã Lệ Chi, huyện Gia lâm, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
753

Quyết định 75/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp thực phẩm Hapro. Địa điểm: Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2008
754

Quyết định 59/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Giai đoạn I (Địa điểm tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)

Ban hành: 18/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
755

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật đô thị theo Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND ngày 22/7/2006 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
756

Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định số 186/2006/QĐ-UBND về việc uỷ quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C thuộc lĩnh vực Sở Công nghiệp quản lý trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố và cấp Giấy phép hoạt động điện lực

Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
757

Quyết định 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công, ủy quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính nhà nước đối với các công ty nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
758

Quyết định 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phần còn lại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội ( Phục vụ Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khu vực ). Địa điểm: Quận Cầu Giấy và Huyện Từ Liêm, Hà Nội

Ban hành: 30/03/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
759

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố

Ban hành: 09/02/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
760

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
Vui lòng đợi