Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đầu tư

Có tất cả 869 văn bản: Đầu tư
701

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2016
702

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2010
703

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 29/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2016
704

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố

Ban hành: 23/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2010
705

Quyết định 2889/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
706

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 30/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
707

Quyết định 109/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 09/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2017
708

Quyết định 92/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận - huyện

Ban hành: 04/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2009
709

Quyết định 130/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 30/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2016
710

Quyết định 165/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 27/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
711

Quyết định 6049/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh

Ban hành: 18/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2009
712

Quyết định 51/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Ban hành: 28/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2016
713

Quyết định 278/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 23/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
714

Quyết định 93/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
715

Quyết định 3526/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 (đợt 2) nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn ngân sách thành phố

Ban hành: 22/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2009
716

Quyết định 3134/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
717

Quyết định 3131/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các đường dây nổi đi trên tuyến đường Trần Phú, Hà Đông

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
718

Quyết định 3132/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến đường Quang Trung, quận Hà Đông

Ban hành: 23/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
719

Quyết định 3101/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ ngầm các tuyến cáp và đường dây điện, thông tin hiện đang đi nổi trên tuyến Khâm Thiên, Hà Nội - phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 22/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2009
720

Quyết định 79/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 51/2008/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội

Ban hành: 11/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
Vui lòng đợi