Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 381 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
41

Công văn 791/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích để đặt hàng, đấu thầu

Ban hành: 27/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2017
42

Công văn 11309/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2016
43

Công văn 9781/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ dự thảo Quyết định về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2016
44

Công văn 5942/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về cơ sở pháp lý trong thời gian chưa ban hành văn bản thay thế Nghị định 99/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ban hành: 18/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
45

Công văn 5878/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Hội đồng Cạnh tranh và người tiến hành, người tham gia tố tụng cạnh tranh

Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2016
46

Công văn 9176/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên

Ban hành: 05/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2016
47

Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai đấu thầu thuốc tập trung

Ban hành: 21/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2016
48

Công văn 4698/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thuê tư vấn đánh giá Dự án đầu tư giai đoạn 2 của TISCO

Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
49

Công văn 2389/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 01/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
50

Công văn 1936/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện cung cấp thông tin và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2016
51

Công văn 2536/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với mua sắm thường xuyên

Ban hành: 04/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2016
52

Công văn 349/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai lộ trình áp dụng đăng ký thông tin và đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Ban hành: 22/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2016
53

Công văn 10984/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015

Ban hành: 14/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
54

Công văn 8585/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong giai đoạn chuyển tiếp các văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 06/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2015
55

Công văn 6443/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu

Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2015
56

Công văn 15339/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc thống nhất việc ghi tên hoạt chất của thuốc trong kế hoạch đấu thầu của một số thuốc kháng sinh

Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2015
57

Công văn 14663/QLD-GT của Cục Quản lý Dược về việc tài liệu chứng minh tư cách, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu

Ban hành: 07/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
58

Kế hoạch 677/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2015

Ban hành: 11/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
59

Công văn 2395/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu một số hạng mục thuộc dự án cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
60

Công văn 8910/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014

Ban hành: 26/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2014
Vui lòng đợi