Tra cứu Công văn về Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 381 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
21

Công văn 3419/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lập, phê duyệt dự toán chi phí và lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện đối chứng hồ sơ thiết kế kỹ thuật phần cầu chính dây văng Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

Ban hành: 26/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
22

Công văn 6825/CT-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 20/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
23

Công văn 116/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Huỳnh Phương

Ban hành: 05/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2020
24

Công văn 1709/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
25

Thông báo số 443/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
26

Công văn 2810/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc; tổ chức giám định, thanh toán chi phí thuốc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ban hành: 30/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
27

Công văn 2275/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung năm 2018

Ban hành: 08/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2018
28

Công văn 3015/BYT-QLD của Bộ Y tế về Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện

Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2018
29

Công văn 1722/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Ban hành: 08/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2018
30

Công văn 2683/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu

Ban hành: 26/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
31

Thông báo 39/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu

Ban hành: 24/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
32

Công văn 371/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 11/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
33

Công văn 5746/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung hạng mục các gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 13/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
34

Công văn 5039/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế nhà thầu

Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
35

Công văn 400/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về vấn đề Quỹ bảo hiểm y tế và việc đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện

Ban hành: 29/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
36

Công văn 3628/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 04/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2017
37

Công văn 6082/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu

Ban hành: 13/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2017
38

Công văn 599/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về phương án lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ, hàng hóa để tổ chức hội nghị, sự kiện APEC 2017

Ban hành: 03/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2017
39

Công văn 1607/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổi

Ban hành: 31/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2017
40

Công văn 2716/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch hệ thống gara ngầm trên địa bàn 04 quận nội đô lịch sử, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2017
Vui lòng đợi