Văn bản UBND lĩnh vực Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 32 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
21

Quyết định 1990/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 14/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2016
22

Quyết định 843/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (Dự án VnSAT) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
23

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý đầu tư và đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công

Ban hành: 15/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
24

Quyết định 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 06/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2016
25

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phân cấp thẩm định, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Ban hành: 13/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2016
26

Quyết định 4880/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 05 cơ sở nhà, đất: Số 41A phố Cầu Đông, số 65 phố Cầu Đông, số 04 phố Hàng Gai, số 02 và số 100 phố Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 29/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2015
27

Quyết định 2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực các xã Lạc Xuân và Tu Tra - huyện Đơn Dương thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên

Ban hành: 18/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
28

Quyết định 1274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá giao quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch dân trên địa bàn huyện Đức Trọng

Ban hành: 11/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2015
29

Quyết định 77/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2014
30

Quyết định 80/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
31

Quyết định 95/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về uỷ quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố trong công tác đấu thầu đối với các dự án nhóm B, C trong Khu công nghệ cao thành phố

Ban hành: 27/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
32

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
Vui lòng đợi