Văn bản UBND lĩnh vực Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 32 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 19/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2019
02

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 23/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2018
03

Công văn 821/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Đầu tư; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 02/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2018
04

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
05

Quyết định 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 19/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2017
06

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2017
07

Quyết định 844/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
08

Quyết định 842/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Tuyến kè 3-1 thuộc dự án Bờ kè chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2016
09

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2015
10

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền khai thác kháng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 22/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
11

Quyết định 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống nội soi dạ dày của Bệnh viện II Lâm Đồng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 23/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
12

Quyết định 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 21/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2017
13

Quyết định 5799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định phân cấp thẩm quyền trong đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2013
14

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 21/05/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2012
15

Quyết định 2795/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 17/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2011
16

Quyết định 1505/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 02/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2010
17

Quyết định 113/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 21/10/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2009
18

Quyết định 5028/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng tuyến đường nối đường 70 chạy dọc mượng Hòa Bình, huyện Thanh Trì

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 29/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2009
19

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
20

Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
Vui lòng đợi