Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.150 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
1801

Quyết định 358/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch đấu thầu rà phá bom mìn, vật nổ gói thầu dự án Cống Kinh lộ thuộc Quy hoạch Thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

1802
1803

Quyết định 340/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch đầu thầu gói thầu số 7, 7B số 8 và số 10 Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thuỷ sản vùng 2 - Đà Nẵng.

1804

Quyết định 341/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu TDA hệ thống thuỷ lợi Tắc Giang - Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Dự án thuỷ lợi Sông Hồng giai đoạn II (ADB3)

1805

Công văn 17/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về điều chỉnh giá gói thầu số 13 và 16 thuộc dự án Xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp

1806

Công văn 234/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT

1807

Công văn 227/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán các điều kiện nghiệm thu gói thầu EPC của Dự án DAP Hải Phòng

1808

Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

1809

Công văn 9450/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc lựa chọn nhà thầu thi công san lấp mặt bằng và kè bảo vệ Dự án xây dựng cảng Kê Gà - Bình Thuận

1810

Quyết định 2049/QĐ-BNN-KH của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất Gói thầu: "Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020"

1811

Quyết định 2030/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị KHCN

1812

Quyết định 2029/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh hạng mục thiết bị

1813

Công văn 5206/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

1814

Công văn 2334/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

1815
1816

Quyết định 3390/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chỉ định thầu mua xe ô tô 2 cầu phục vụ công tác cho Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc Bảo vệ thực vật phía Bắc thuộc Cục Bảo vệ thực vật

1817
1818

Quyết định 3315/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị Dự án Hợp tác giữa Việt Nam và Cu Ba về phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3 (2008-2011)

1819

Công văn 8891/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1820

Công văn 4926/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài