Danh mục

Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 979 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
961

Công văn 3635/BCT-KH về việc nhập khẩu hàng hoá, thiết bị của nhà thầu trúng thầu tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành

Ban hành: 05/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
962

Quyết định 419/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
963

Công văn 438/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc đăng ký Văn phòng điều hành công trình của Nhà thầu nước ngoài

Ban hành: 17/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2021
964

Công văn 12/BKH-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2008
965

Quyết định 179/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hoá từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2007
966

Công văn 1792/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 22/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2007
967

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2010
968

Quyết định 17/QĐ-QLCT của Cục Quản lý cạnh tranh về việc ban hành một số mẫu giấy tờ theo quy định của Luật Cạnh tranh

Ban hành: 04/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
969

Quyết định 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành các Mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Ban hành: 17/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
970

Nghị định 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
971

Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Ban hành: 15/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2005
972

Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
973

Quyết định 02/2000/QĐ-HĐĐGBĐG của Hội đồng Định giá và Bán đáu giá tài sản về việc ban hành Quy chế bán đấu giá xe ôtô du lịch tồn đọng tại Móng Cái - Quảng Ninh đã có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước

Ban hành: 21/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
974

Chỉ thị 11/2000/CT-BTM của Bộ Thương mại về việc triển khai soạn thảo Luật cạnh tranh và chống độc quyền

Ban hành: 12/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
975

Quyết định 1405/1998/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt, may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch

Ban hành: 17/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2005
976

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
977

Quyết định 20TC/KBNN của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế đấu thầu mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 17/01/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/1996
978

Quyết định 114-UB/TCCB-ĐT của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về việc thành lập văn phòng xét thầu Quốc gia thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

Ban hành: 01/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
979

Quyết định 183-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia xét chọn đơn vị trúng thầu các dự án đầu tư lớn (gọi tắt là Hội đấu thầu quốc gia)

Ban hành: 16/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/1995
Vui lòng đợi