Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.588 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
41

Quyết định 150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2035

42

Quyết định 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng)

43

Quyết định 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp, xã Vân Hồ đến trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

44

Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc uỷ quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

45

Quyết định 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu vực ven sông Trà Lý, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

46

Quyết định 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

47

Quyết định 120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa cơ sở vật chất Bệnh viện Phổi tỉnh Sơn La

48

Quyết định 117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường tỉnh năm 2023

49

Quyết định 121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023

50

Quyết định 31/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh giá gói thầu thiết bị của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh do lỗi số học

51

Quyết định 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

52
53

Quyết định 166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hoàn thiện mặt đường tuyến đường vào nhà máy xi măng Đại Dương

54

Quyết định 54/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo mở rộng các Trường trung học phổ thông, dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

55

Quyết định 139/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng cầu mới thay thế cống vòm tại Km8+170, đường tỉnh 516C, xã Định Thành, huyện Yên Định

56

Quyết định 128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư

57

Quyết định 129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đồ án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên biển Xuân Diệu, Thành phố Quy Nhơn

58

Quyết định 76/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023

59

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn huyện Thuận Châu năm 2023

60

Quyết định 73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và dịch vụ công ích đô thị (lĩnh vực xây dựng) trên địa bàn huyện Vân Hồ năm 2023