Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 3.194 văn bản: Đất đai-Nhà ở
2961

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai, tỷ lệ 1/2000.(Phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật). Địa điểm: Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2008
2962

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
2963

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết quận Long Biên, tỷ lệ 1/2000 (Phần quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật). Địa điểm: Quận Long Biên-Hà Nội

Ban hành: 21/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2008
2964

Quyết định 18/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2011
2965

Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/03/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2010
2966

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 148/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
2967

Quyết định 252/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường bằng đất ở khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp và trình tự giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 15/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
2968

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Nam Thăng Long thành Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội. Địa điểm: Các xã Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương và Cổ Nhuế - huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/01/2008
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
2969

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
2970

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Cụm công nghiệp CN1 (phần sử dụng đất và giao thông) trong "Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội". (Địa điểm: xã Mai Đình và xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội)

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2008
2971

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi đất tại các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Thủ Đức để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài

Ban hành: 04/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2008
2972

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất; diện tích đất nông nghiệp, đất vườn, ao được tính để hỗ trợ bằng tiền đối với trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ

Ban hành: 03/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
2973

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và Đề án một cửa liên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước và cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
2974

Quyết định 151/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 31/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2975

Quyết định 150/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2008

Ban hành: 28/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2976

Quyết định 148/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2977

Quyết định 145/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Xuân La (quận Tây Hồ), phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), xã Xuân Đỉnh và Xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm)

Ban hành: 18/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2978

Quyết định 138/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các trường hợp thanh toán chậm tiền mua nhà, đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc diện giải toả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
2979

Quyết định 141/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Công viên Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tỷ lệ 1/2000. (Phần cơ cấu quy hoạch sử dụng đất và định hướng không gian kiến trúc cảnh quan)

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
2980

Quyết định 136/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
Vui lòng đợi