Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 2.123 văn bản: Đất đai-Nhà ở
2041

Quyết định 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 22/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2018
2042

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại các biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11 ban hành kèm theo Quyết định 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 19/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
2043

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 10/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
2044

Quyết định 1173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân nhân tỉnh Lâm Đồng về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 06/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2016
2045

Quyết định 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2016
2046

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
2047

Quyết định 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định đơn giá cho các tổ chức thuê đất trên địa bàn huyện Đức Trọng

Ban hành: 17/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
2048

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2016
2049

Quyết định 2153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển làng nghề Thượng Thôn, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2016
2050

Quyết định 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc bổ sung giá đất ở của một số vị trí trên địa bàn xã Sơn Lôi huyện Bình Xuyên vào bảng giá đất 05 năm 2015 -2019 của tỉnh

Ban hành: 29/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2016
2051

Quyết định 2086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2016
2052

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2016
2053

Quyết định 1914/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhà ở thấp tầng, Khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2016
2054

Quyết định 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2015
2055

Quyết định 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 05/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2016
2056

Quyết định 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
2057

Quyết định 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy định bảng giá đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 22/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2019
2058

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2015-2019)

Ban hành: 19/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2015
2059

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 05/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
2060

Quyết định 70/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2016
Vui lòng đợi