Văn bản UBND lĩnh vực Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.624 văn bản: Đất đai-Nhà ở
01

Quyết định 656/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính Tải về
02

Quyết định 20/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
03

Quyết định 643/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Quyết định 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính Tải về
05

Quyết định 941/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
06

Quyết định 949/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
07
08
09

Quyết định 609/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Hành chính Tải về
10

Quyết định 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở xã hội thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang”

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
11

Quyết định 738/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu Đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01), phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
12

Quyết định 547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 300/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng, Hành chính Tải về
14

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn tối thiểu về cơ sở vật chất của nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Lao động-Tiền lương Tải về
15

Quyết định 606/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Quyết định 05/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
17

Quyết định 645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Quyết định 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
19

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc cho phép Ủy ban nhân dân xã Đông Động, huyện Đông Hưng chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện quy hoạch dân cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Xây dựng Tải về
20

Quyết định 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Huyện Trần Văn Thời

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về