Danh mục

Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Có tất cả 6.543 văn bản: Đất đai-Nhà ở
6121

Công văn 1403/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc in thông báo nộp tiền các khoản thu về đất đai

Ban hành: 11/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2005
6122

Công văn 1390/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước

Ban hành: 11/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2005
6123

Công văn 1331/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 06/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6124

Quyết định 65/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thứuc đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng tái định cư đã được ban hành kèm theo quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/02/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 04/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6125

Thông tư liên tịch 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Ban hành: 18/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2005
6126

Công văn 1122/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc giá tính LPTB đối với đất đấu gía

Ban hành: 18/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6127

Công văn 1097/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất

Ban hành: 14/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6128

Công văn 1085/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất

Ban hành: 14/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6129

Công văn 1082/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền đất đai

Ban hành: 14/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6130

Công văn 1081/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 14/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6131

Công văn 1077/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 13/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6132

Thông tư 01/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

Ban hành: 13/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2005
6133

Quyết định 74/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất , tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy hoạch

Ban hành: 06/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
6134

Công văn 990/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 04/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
6135

Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Ban hành: 02/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
6136

Quyết định 36/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thàn phố Hà Nội về việc ban hành quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê theo nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

Ban hành: 29/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
6137

Công văn 3571/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhà

Ban hành: 29/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2005
6138

Công văn 3424/TC/QLCS của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 25/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
6139

Công văn 834/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc các khoản thu trên đất

Ban hành: 24/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
6140

Công văn 833/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ban hành: 24/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
Vui lòng đợi