Văn bản Luật COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.665 văn bản: COVID-19
5641

Công văn 280/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm vi rút Corona

5642

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại Văn phòng Chính phủ

5643

Công văn 390/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh nCoV

5644

Kế hoạch 23/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

5645

Quyết định 237/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

5646

Chỉ thị 199/CT-HQHCM của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

5647

Công văn 372/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV

5648

Quyết định 170/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

5649

Chỉ thị 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra tại thành phố

5650

Quyết định 225/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

5651

Công văn 364/BYT-DP của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh do nCoV gây ra và người về từ vùng dịch

5652

Công điện 389/CĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

5653

Công văn 79-CV/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra

5654

Quyết định 219/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

5655

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

5656

Công văn 335/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

5657

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

5658

Công văn 97/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

5659

Công văn 96/KCB-ĐD&KSNK của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện

5660

Công điện 121/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra