Danh mục

Văn bản Luật COVID-19

Có tất cả 5.054 văn bản: COVID-19
4601

Công văn 2884/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý khu cách ly tập trung ngoài cơ sở quân đội

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
4602

Công văn 2857/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển

Ban hành: 12/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
4603

Thông báo 333/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 33)

Ban hành: 11/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
4604

Công văn 1130/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 11/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
4605

Công văn 2018/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc phối hợp quản lý mặt hàng khẩu trang

Ban hành: 11/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
4606

Thông báo 153/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2020
4607

Công văn 2002/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc phân luồng, khử khuẩn khi có người lao động được xác định mắc COVID-19 tại nơi làm việc

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2020
4608

Công văn 0361/XNK-NS của Cục Xuất nhập khẩu về việc thực hiện Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2020
4609

Công văn 3669/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
4610

Công văn 152/SYT-NVD của Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc tăng cường phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2020
4611

Công văn 0362/XNK-NS của Cục Xuất nhập khẩu về việc thực hiện Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2020
4612

Kế hoạch 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
4613

Công văn 2827/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2020
4614

Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020

Ban hành: 10/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2020
4615

Công văn 1297/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
4616

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó dịch Covid-19

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
4617

Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2020

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
4618

Công văn 1983/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc xét nghiệm COVID-19

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2020
4619

Công văn 1187/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
4620

Công văn 1189/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
Vui lòng đợi