Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 56.387 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
56281

Công văn về việc bán hàng thu ngoại tệ (USD)

Ban hành: 10/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56282

Công văn uỷ quyền thu thuế cước đối với tàu nước ngoài

Ban hành: 09/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56283

Công văn quy định chế độ công tác thanh tra giao thông vận tải đường thuỷ

Ban hành: 08/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56284

Công văn hướng dẫn xét xử tội làm tiền giả

Ban hành: 06/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56285

Thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp

Ban hành: 26/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2002
56286

Công văn về việc thu lệ phí tiếp nhận hàng viện trợ

Ban hành: 26/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56287

Công văn về việc thu thuế doanh thu đối với hoạt động thi công xây lắp

Ban hành: 23/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56288

Thông báo về một số việc cấp bách để bảo vệ tài nguyên đá quý và phát triển ngành đá quý

Ban hành: 16/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56289

Thông báo về những đơn vị kinh tế Việt Nam được trao đổi hàng hoá, nhận uỷ thác xuất, nhập khẩu với Campuchia

Ban hành: 15/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56290

Công văn về việc thu thuế doanh thu đối với ngành ngân hàng

Ban hành: 13/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56291

Công văn về việc thu bảo hiểm xã hội đối với xí nghiệp quốc doanh

Ban hành: 06/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56292

Công văn 411-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thu thuế doanh thu đối với ngành bảo hiểm

Ban hành: 02/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56293

Công văn về việc thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài

Ban hành: 02/04/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56294

Công văn điều chỉnh, bổ sung một số điểm trong bản quy định về cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá ban hành theo Quyết định số 725/TN-XNK ngày 28/9/1990 của Bộ Thương nghiệp

Ban hành: 02/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56295

Công văn về việc sử dụng hoá đơn

Ban hành: 25/03/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56296

Công văn hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản

Ban hành: 12/03/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56297

Công văn hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản

Ban hành: 12/03/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56298

Công văn bổ sung Thông tư số 45-TC/TCT về thuế doanh thu

Ban hành: 12/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56299

Công văn hướng dẫn thu lệ phí trước bạ

Ban hành: 12/03/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56300

Công văn về việc thi hành Luật Thuế doanh thu đối với điện và than

Ban hành: 11/03/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi