Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 44.720 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
21

Công văn 1791/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 12/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2018
22

Công văn 7130/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa: Dây chuyền chế biến bột cá

Ban hành: 04/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
23

Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
24

Công văn 22289/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
25

Công văn 5087/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ban hành: 03/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
26

Công văn 6741/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại xe ô tô Ford Ranger Raptor

Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
27

Công văn 11168/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 16/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2018
28

Công văn 11123/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đưa nhiệm vụ quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng ra khỏi Chương trình công tác năm 2018

Ban hành: 15/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
29

Công văn 6675/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quá cảnh mặt hàng phế liệu

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2018
30

Công văn 11076/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xin điều chỉnh Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
31

Công văn 11075/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải thể Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
32

Công văn 21546/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
33

Công văn 6639/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tuyên truyền việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Ban hành: 13/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
34

Công văn 6596/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại dàn lạnh FCU

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
35

Công văn 6592/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
36

Công văn 3009/BVTV-ATTPMT của Cục Bảo vệ thực vật về việc phối hợp triển khai Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
37

Công văn 6748/TXNK-TGHQ của Cục Thuế Xuất nhập khẩu về việc khai báo khoản điều chỉnh cộng

Ban hành: 01/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2018
38

Công văn 3945/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
39

Công văn 3894/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
40

Công văn 3853/TCT-CS của Tổng cục Thuế về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 10/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
Vui lòng đợi