Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 56.604 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
56261

Công văn 3429/KTTH của Chính phủ về việc phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam trong những năm trước mắt

Ban hành: 24/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
56262

Công văn về việc giao chức năng thanh tra về bảo vệ môi trường cho Thanh tra sở

Ban hành: 23/06/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56263

Công văn về việc hướng dẫn một số điểm thực hiện Nghị định số 60/CP của Chính phủ

Ban hành: 31/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
56264

Công văn về việc mở tài khoản cá nhân

Ban hành: 29/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
56265

Công văn về việc sử dụng đất trồng lúa nước cho các dự án đầu tư nước ngoài

Ban hành: 23/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
56266

Công văn 1089/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn làm rõ về hàng hóa gửi kho ngoại quan

Ban hành: 20/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
56267

Công văn 125/CS của Cục Chính sách Bộ Quốc phòng về việc xác định cấp có thẩm quyền ký giấy chứng nhận bị thương và giấy báo tử

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
56268

Công văn 1738/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đính chính văn bản.

Ban hành: 16/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
56269

Công văn về việc thực hiện thuế thu nhập quà biếu, quà tặng

Ban hành: 13/05/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
56270

Công văn về nhãn, mác hàng hóa xuất nhập khẩu

Ban hành: 13/05/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
56271

Quy định 913/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

Ban hành: 10/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
56272

Công văn về việc quản lý hàng hoá xuất khẩu mang nhãn hiệu nước ngoài

Ban hành: 06/05/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56273

Công văn về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu chưa có người nhận

Ban hành: 26/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
56274

Công văn về hướng dẫn thi hành thoả ước lao động tập thể

Ban hành: 22/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
56275

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu Kho bạc đấu thầu qua NHNN khi đến hạn

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
56276

Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn

Ban hành: 20/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2005
56277

Công văn 477-BCD/QLN của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, đất ở về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61-CP của Chính phủ

Ban hành: 18/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
56278

Công văn về chế độ nhập khẩu hàng quà biếu

Ban hành: 12/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
56279

Công văn về việc thuế nhập khẩu xe cứu thương phục vụ cho y tế và xe cứu thương cải tạo thành xe phục vụ cho mục đích khác

Ban hành: 12/04/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
56280

Công văn 731/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nhãn, mác hàng hóa

Ban hành: 11/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2006
Vui lòng đợi