Công văn

*Khuyến cáo:

• Các văn bản dạng hành chính được đưa trong mục CÔNG VĂN hoàn toàn chỉ có tính chất tham khảo. Quy định tại các văn bản này không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Với từng trường hợp của đơn vị, cá nhân, Quý vị cần gửi công văn tới các cơ quan chức năng để nhận được hướng dẫn cụ thể và chính xác nhất.

• Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Có tất cả 44.695 công văn
Lọc theo:
Lĩnh vực tra cứu
41

Công văn 10103/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực chăn nuôi

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
42

Công văn 10969/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 12/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2018
43

Công văn 1569/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
44

Công văn 6552/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
45

Công văn 1564/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
46

Công văn 4688/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
47

Công văn 6523/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
48

Công văn 21204/QLD-TTr của Cục Quản lý Dược về việc cung cấp thông tin

Ban hành: 07/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
49

Công văn 21168/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc là bán thành phẩm được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
50

Công văn 10742/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
51

Công văn 10721/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
52

Công văn 6629/BYT-BH của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 5388/BYT-BH thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
53

Công văn 8572/BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa tại An Giang

Ban hành: 02/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
54

Công văn 6331/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về các vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2018
55

Công văn 3420/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về vướng mắc thủ tục bán hàng vào nội địa của doanh nghiệp chế xuất

Ban hành: 26/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
56

Công văn 3408/GSQL-GQ2 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 25/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
57

Công văn 6221/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O mẫu AANZ

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
58

Công văn 6237/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu đối với dự án ưu đãi đầu tư

Ban hành: 24/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
59

Công văn 5388/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại các cơ sở khám chữa bệnh

Ban hành: 12/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2018
60

Công văn 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 17/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2018
Vui lòng đợi