Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 5.042 văn bản: Công nghiệp
01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-2:2019 Thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7571-1:2019 Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép chữ U

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2019/BCT An toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2019/BCT An toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2019/BCT An toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
06

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12711:2019 Máy nông nghiệp - Máy thu hoạch lúa rải hàng tự hành - Yêu cầu chung

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
07

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11388-2:2019 ISO 16231-2:2015 Máy nông nghiệp tự hành - Đánh giá độ ổn định - Phần 2: Phương pháp xác định độ ổn định tĩnh

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
08

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12712:2019 Máy cấy lúa - Yêu cầu kỹ thuật

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN Thép không gỉ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:2019/BKHCN Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
11

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12343:2019 ISO/IEC 15394:2017 Bao bì - Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi, vận tải và nhận hàng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
12

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ hai lần

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón

Lĩnh vực: Công nghiệp; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 27/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 02:2016/BCT/SĐ1:2019 An toàn tời trục mỏ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 14/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
15

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12412:2019 Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho lò đốt công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
16

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12551:2019 ISO 18453:2004 Khí thiên nhiên - Sự tương giữa hàm lượng nước và điểm sương theo nước

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
17

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12546:2019 ISO 10715:1997 Khí thiên nhiên - Hướng dẫn lấy mẫu

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12545-2:2019 ISO 10101-2:1993 Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer - Phần 2: Quy trình chuẩn độ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6240:2019 Dầu hỏa (KO) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7990:2019 ASTM D 2500-17a Sản phẩm dầu mỏ và nguyên liệu lỏng - Phương pháp xác định điểm vẩn đục

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
Vui lòng đợi