Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 5.042 văn bản: Công nghiệp
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 251:2018 ISO 1953:2015 Than đá - Phân tích cỡ hạt bằng sàng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4440:2018 Phân supe phosphat đơn

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12492:2018 ISO 6986:2013 Dao phay (rãnh) ba lưỡi cắt ghép các mảnh cắt tháo lắp được - Kích thước

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12598:2018 Phân bón - Xác định hàm lượng canxi và magie tổng số bằng phương pháp thể tích

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8856:2018 Phân diamoni phosphat (DAP)

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8242-3:2018 ISO 4306-3:2016 Cần trục - Từ vựng - Phần 3: Cần trục tháp

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12329:2018 ISO 2244:2000 Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử va đập theo phương ngang

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12334:2018 ISO 10750:2016 Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền liên kết các đầu chặn

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12306:2018 ISO 12091:1995 Ống nhựa nhiệt dẻo có thành phần kết cấu - Phép thử bằng tủ sấy

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9982-2:2018 ISO 23953-2:2015 Tủ lạnh bày hàng - Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-1:2018 IEC 62660-1:2018 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 1: Thử nghiệm tính năng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2020
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12274:2018 ISO 19076:2016 Da - Phép đo bề mặt da - Sử dụng kỹ thuật điện tử

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6952:2018 ISO 6498:2012 Thức ăn chăn nuôi - Hướng dẫn chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2020
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12223:2018 IEC 61309:1995 Chảo rán ngập dầu dùng cho mục đích gia dụng - Phương pháp đo tính năng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12220:2018 IEC 60442:2003 Máy nướng bánh mì bằng điện dùng cho mục đích gia dụng và tương tự - Phương pháp đo tính năng

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6396-41:2018 EN 81-41:2010 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy đặc biệt chở người và hàng - Phần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2020
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12512-1:2018 ISO 14362-1:2017 Vật liệu dệt - Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 1: Phát hiện việc sử dụng chất màu azo bằng cách chiết và không chiết xơ

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12512-3:2018 ISO 14362-3:2017 Vật liệu dệt - Phương pháp xác định một số amin thơm giải phóng từ chất màu azo - Phần 3: Phát hiện việc sử dụng một số chất màu azo có thể giải phóng 4-aminoazobenzen

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12342-1:2018 ISO 16322-1:2005 Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt - Phần 1: Tỷ lệ phần trăm sự thay đổi độ xoắn cột vòng trong quần áo dệt kim

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12342-3:2018 ISO 16322-3:2005 Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt - Phần 3: Quần áo dệt thoi và dệt kim

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2020
Vui lòng đợi