Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 4.799 văn bản: Công nghiệp
41

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8242-3:2018 ISO 4306-3:2016 Cần trục - Từ vựng - Phần 3: Cần trục tháp

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12329:2018 ISO 2244:2000 Bao bì - Bao bì và đơn vị tải vận chuyển đã điền đầy, hoàn chỉnh - Phép thử va đập theo phương ngang

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12334:2018 ISO 10750:2016 Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền liên kết các đầu chặn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12306:2018 ISO 12091:1995 Ống nhựa nhiệt dẻo có thành phần kết cấu - Phép thử bằng tủ sấy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9982-2:2018 ISO 23953-2:2015 Tủ lạnh bày hàng - Phần 2: Phân loại, yêu cầu và điều kiện thử

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6932:2018 ISO 502:2015 Than - Xác định khả năng thiêu kết - Phép thử cốc gray - King

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12597:2018 Phân bón - Xác định độ ẩm bằng phương pháp Karl Fischer

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
48

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12600:2018 EN 16006:2011 Thức ăn chăn nuôi - Xác định tổng fumonisin B1 và B2 trong thức ăn hỗn hợp bằng phương pháp làm sạch ái lực miễn dịch và HPLC pha đảo với detector huỳnh quang có tạo dẫn xuất trước cột hoặc sau cột

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2019
49

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12234:2018 IES LM-84-14 Phương pháp đo độ duy trì quang thông và màu của bóng đèn led, khối sáng led và đèn điện led

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
50

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12235:2018 IES TM-28-14 Dự đoán độ duy trì quang thông dài hạn của bóng đèn led và đèn điện led

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2019
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12432-1:2018 ISO 9926-1:1990 Cần trục - Đào tạo người vận hành - Phần 1: Quy định chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12523:2018 ISO 16878:2016 Quặng sắt - Xác định hàm lượng sắt kim loại - Phương pháp chuẩn độ, sắt (III) clorua

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12601:2018 EN 15782:2009 Thức ăn chăn nuôi - Xác định nicarbazin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7535-3:2018 ISO 17226-3:2011 Da - Xác định hàm lượng formaldehyt - Phần 3: Xác định formaldehyt thoát ra từ da

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12228:2018 IEC 61232:1993 Sợi dây thép bọc nhôm kỹ thuật điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12336:2018 ISO 10764:2016 Giầy dép - Phương pháp thử khóa kéo - Độ bền hai bên khóa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12275-1:2018 ISO 17075-1:2017 Da - Xác định hàm lượng crom (VI) - Phần 1: Phương pháp đo màu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12226:2018 IEC 60840:2011 Cáp điện lực có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp dùng cho điện áp danh định lớn hơn 30kV (Um=36kV) đến và bằng 150kV (Um=170kV) - Phương pháp và yêu cầu thử nghiệm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2019
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12527-2:2018 IEC 61672-2:2017 Điện âm - Máy đo mức âm - Phần 2: Thử nghiệm đánh giá kiểu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2019
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12218-2:2018 IEC 60350-2:2017 Thiết bị nấu bằng điện dùng cho mục đích gia dụng - Phần 2: Bếp - Phương pháp đo tính năng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
Vui lòng đợi