Văn bản Luật Công nghiệp - Tiêu chuẩn Việt Nam

Có tất cả 6.043 văn bản: Công nghiệp
41

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:2019/BKHCN Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Ban hành: 15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
42

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12343:2019 ISO/IEC 15394:2017 Bao bì - Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi, vận tải và nhận hàng

Ban hành: 14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
43

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12624-1:2019 Đồ gỗ - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
44

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12619-1:2019 Gỗ - Phân loại - Phần 1: Theo mục đích sử dụng

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
45

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12619-2:2019 Gỗ - Phân loại - Phần 2: Theo tính chất vật lý và cơ học

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
46

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12624-2:2019 Đồ gỗ - Phần 2: Phương pháp quy đổi

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2020
47

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12697:2019 Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng các chất clenbuterol, salbutamol, ractopamine - Phương pháp sắc ký lỏng - Khối phổ hai lần

Ban hành: 08/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
48

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN Sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED

Ban hành: 25/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2020
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-189:2019/BNNPTNT Chất lượng phân bón

Ban hành: 27/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam QCVN 02:2016/BCT/SĐ1:2019 An toàn tời trục mỏ

Ban hành: 14/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2020
51

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12545-2:2019 ISO 10101-2:1993 Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer - Phần 2: Quy trình chuẩn độ

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
52

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6240:2019 Dầu hỏa (KO) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7990:2019 ASTM D 2500-17a Sản phẩm dầu mỏ và nguyên liệu lỏng - Phương pháp xác định điểm vẩn đục

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12412:2019 Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho lò đốt công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12551:2019 ISO 18453:2004 Khí thiên nhiên - Sự tương giữa hàm lượng nước và điểm sương theo nước

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12546:2019 ISO 10715:1997 Khí thiên nhiên - Hướng dẫn lấy mẫu

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12412:2019 Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho lò đốt công nghiệp - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2020
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3172:2019 ASTM D 4294-16E1 Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia-X

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3166:2019 ASTM D 5580-15 Xăng - Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng các hydrocacbon thơm - Phương pháp sắc ký khí

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6239:2019 Nhiên liệu đốt lò (FO) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Ban hành: 08/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
Vui lòng đợi