Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 354 văn bản: Công nghiệp
41

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
42

Công văn 2251/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 31/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
43

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 17/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
44

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 13/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
45

Quyết định 2173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
46

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 02/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
47

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
48

Quyết định 2953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2018
49

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
50

Quyết định 81/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bãi bỏ Quyết định ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
51

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phân cấp cho Phòng Tài Nguyên và Môi trường cấp huyện thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 15/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2017
52

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh nội dung quy định của một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
53

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
54

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 22/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
55

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2017
56

Quyết định 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 10/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
57

Quyết định 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 02/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
58

Quyết định 6685/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hoài Đức

Ban hành: 05/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
59

Quyết định 6115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2013

Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2013
60

Quyết định 36/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về địa điểm kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 18/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2017
Vui lòng đợi