Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 4.244 văn bản: Công nghiệp
3201

Công văn 1134/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Khu Kinh tế Ninh Cơ vào Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu Kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020

3202

Công văn 266/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước

3203

Quyết định 12/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

3204

Quyết định 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện

3205

Quyết định 269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2011

3206

Quyết định 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

3207

Công văn 972/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc sáp nhập Công ty Dệt Minh Khai vào Công ty Dệt 19/05 Hà Nội

3208

Công văn 11/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông bọt

3209

Quyết định 11/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre

3210

Công văn 223/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng cho dự án xi măng Lào Cai

3211

Quyết định 0707/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc đính chính Thông tư số 43/2010/TT-BCT ngày 29/12/2010 của Bộ Công Thương quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương

3212

Thông tư 04/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

3213

Công văn 199/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình sản xuất các sản phẩm cơ khí

3214

Thông tư 03/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò

3215

Quyết định 769/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

3216

Quyết định 0836/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

3217

Nghị định 13/2011/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

3218

Công văn 741/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung Khu Kinh tế ven biển Thái Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu Kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020

3219

Công văn 695/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép hoạt động khoáng sản quặng chì kẽm khu vực xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái

3220

Quyết định 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Lai Châu