Danh mục

Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.441 văn bản: Công nghiệp
3181

Quyết định số 816/QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Len Việt Nam

Ban hành: 07/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
3182

Quyết định số 815/QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Dệt Nha Trang

Ban hành: 07/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
3183

Quyết định số 814/QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Dệt May Thành Công

Ban hành: 07/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
3184

Quyết định số 818/QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Công ty Sản xuất và Dịch vụ dệt may thuộc Viện Kinh Tế Kỹ thuật dệt may

Ban hành: 07/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
3185

Quyết định số 09/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Tổng công ty Giấy Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Ban hành: 04/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
3186

Quyết định 37/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Bộ Công nghiệp

Ban hành: 28/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
3187

Quyết định số 715/QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hoá Phân xưởng Ôxy của Công ty Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao

Ban hành: 23/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2005
3188

Quyết định số 698/QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp Giống cây trồng của Công ty Bông Việt Nam thành Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố

Ban hành: 22/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
3189

Quyết định số 697/QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Công ty Bông việt Nam tại Hà Nội thành Công ty cổ phần Bông miền Bắc

Ban hành: 22/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
3190

Quyết định số 699/QĐ/TCCB của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Phụ tùng máy số 2 thành Công ty cổ phần NAKYCO

Ban hành: 22/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
3191

Quyết định số 07/2005/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty Chế tạo động cơ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Chế tạo động cơ

Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
3192

Quyết định 25/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
3193

Quyết định 31/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong ngành Công nghiệp

Ban hành: 07/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
3194

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện

Ban hành: 04/02/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
3195

Thông tư 01/2005/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn thực hiện giá bán điện

Ban hành: 07/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2005
3196

Thông tư 02/2004/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định "Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ"

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2005
3197

Thông tư 132/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3198

Quyết định 215/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
3199

Chỉ thị 47/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp xuất khẩu

Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
3200

Quyết định 174/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Gốm sứ - Thuỷ tinh Công nghiệp Việt Nam đến năm 2010, có tầm nhìn đến năm 2020

Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2005
Vui lòng đợi