Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 3.062 văn bản: Công nghiệp
2721

Quyết định 2358/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện

Ban hành: 29/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
2722

Quyết định 1107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 21/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
2723

Quyết định 28/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa

Ban hành: 16/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
2724

Quyết định 136/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng Cụm công nghiệp tập trung tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội - Giai đoạn 1

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
2725

Quyết định 137/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
2726

Quyết định 176/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng chì, kẽm giai đoạn 2006 - 2015, có xét đến năm 2020

Ban hành: 01/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
2727

Quyết định 36/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý và giám sát việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2005

Ban hành: 07/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2006
2728

Quyết định 81/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
2729

Quyết định 148/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 22/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2006
2730

Công văn 7450/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với điện bán cho tiêu dùng sinh hoạt hộ dân nông thôn

Ban hành: 19/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2006
2731

Quyết định 124/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 30/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
2732

Quyết định 16/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành sành sứ thuỷ tinh công nghiệp

Ban hành: 26/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2006
2733

Quyết định 15/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành da - giầy

Ban hành: 26/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2006
2734

Quyết định 14/2006/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2010

Ban hành: 26/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2006
2735

Quyết định 113/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010

Ban hành: 24/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
2736

Thông tư 05/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục lấy ý kiến về biểu giá bán lẻ điện

Ban hành: 09/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
2737

Thông tư 04/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành: 27/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2006
2738

Thông tư 03/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và nhập khẩu Nitrat Amôn hàm lượng cao

Ban hành: 14/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
2739

Quyết định 80/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 -2010

Ban hành: 14/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2006
2740

Thông tư 02/2006/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản

Ban hành: 14/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
Vui lòng đợi