Văn bản Luật Công nghiệp

Có tất cả 1.261 văn bản: Công nghiệp
01

Quyết định 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định

Lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng Tải về
Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
02

Thông tư 03/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 26/2013/TT-BTC ngày 11/3/2013 của Bộ Tài chính quy định thủ tục giải ngân và cơ chế tài chính đối với nguồn vốn tín dụng và viện trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 06/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2020
03

Quyết định 3952/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
04

Quyết định 4036/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2020

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2020
05

Thông tư 42/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2019
06

Quyết định 269/QĐ-BCĐQGĐL của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
07

Quyết định 3582/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với Công ty Cổ phần Bao bì Kim loại Việt Nam nhập khẩu tôn màu chất lượng cao

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2019
08

Quyết định 1743/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 03/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
09

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và cung cấp than cho sản xuất điện

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2019
10

Thông tư 39/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2019
11

Thông tư 38/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
12

Thông tư 35/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
13

Thông tư 34/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về hệ thống thông tin năng lượng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
14

Thông tư 32/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2019
15

Quyết định 3463/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông báo về danh sách các nước/vùng lãnh thổ được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức tại Quyết định 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
16

Thông tư 31/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
17

Thông tư 30/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 18/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
18

Thông tư 15/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ"

Lĩnh vực: Công nghiệp; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
19

Thông tư 28/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
20

Thông tư 29/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT ngày 14/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
Vui lòng đợi