Văn bản UBND lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 2.274 văn bản: Cơ cấu tổ chức
2061

Quyết định 184/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2017
2062

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương

Ban hành: 21/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2015
2063

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện

Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
2064

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ quận - huyện

Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2009
2065

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành kèm theo Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 04 tháng 03 năm 2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố

Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
2066

Quyết định 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
2067

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2016
2068

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi Cục bảo vệ thực vật Nghệ An

Ban hành: 05/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2016
2069

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Bộ máy Chi cục Thú y Nghệ An

Ban hành: 05/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2016
2070

Quyết định 98/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chuyển Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân Thành phố về Sở Nội vụ thành phố quản lý

Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2009
2071

Quyết định 61/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2072

Quyết định 472/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
2073

Quyết định 97/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2009
2074

Quyết định 95/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về uỷ quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố trong công tác đấu thầu đối với các dự án nhóm B, C trong Khu công nghệ cao thành phố

Ban hành: 27/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
2075

Quyết định 60/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2076

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
2077

Quyết định 74/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
2078

Quyết định 87/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 19/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
2079

Quyết định 51/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 16/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
2080

Quyết định 50/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
Vui lòng đợi