Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 6.927 văn bản: Cơ cấu tổ chức
6881

Quyết định 1244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
6882

Quyết định 1243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 04/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
6883

Quyết định 1791/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2016
6884

Quyết định 1134/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 24/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2016
6885

Quyết định 1331/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2016
6886

Quyết định 1809/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Mảng tại tỉnh Lai Châu năm 2016

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
6887

Quyết định 1813/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức mở lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể cho dân tộc Ngái tại tỉnh Thái Nguyên năm 2016

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
6888

Quyết định 914/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/07/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2016
6889

Quyết định 691/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Ban hành: 20/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
6890

Quyết định 1455/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam năm 2017 (APEC 2017)

Ban hành: 19/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2016
6891

Nghị quyết 128/2016/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành: 07/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2016
6892

Quyết định 70/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 01/2013/TT-UBDT ngày 01/03/2013 của Ủy ban Dân tộc ban hành quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 29/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
6893

Quyết định 570/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư quy định Quy chế hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2016
6894

Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
6895

Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Hồng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
6896

Quyết định 314/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ban hành: 26/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2016
6897

Quyết định 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 19/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2016
6898

Quyết định 153/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương

Ban hành: 28/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2008
6899

Nghị định 107/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Ban hành: 22/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6900

Nghị định 91/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

Ban hành: 13/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
Vui lòng đợi