Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 426 văn bản: Chứng khoán
421

Quyết định 83/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 11/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2005
422

Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 07/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
423

Thông tư 59/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung

Ban hành: 18/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2004
424

Quyết định 59/2000/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua thị trường giao dịch chứng khoán tập trung

Ban hành: 12/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2005
425

Quyết định 43/2000/QĐ-UBCK3 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 05/1999/QĐ-UBCK3 ngày 27/3/1999 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 14/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
426

Thông tư 11/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và trách nhiệm hữu hạn

Ban hành: 01/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi