Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.714 văn bản: Chính sách
2441

Quyết định 5297/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 7, quận 6

Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2442

Quyết định 5293/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 5, quận 6

Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2443

Quyết định 5291/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 1, quận 6

Ban hành: 06/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2009
2444

Quyết định 82/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 10 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/03/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2445

Quyết định 5129/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nâng mức trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2446

Chỉ thị 06/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

Ban hành: 26/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
2447

Chỉ thị 05/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

Ban hành: 23/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2008
2448

Chỉ thị 22/2008/CT-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 20/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2008
2449

Quyết định 81/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cho phép thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố tại phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2450

Quyết định 4872/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Gò Vấp

Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2451

Quyết định 80/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2452

Quyết định 4874/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2008 - 2010 trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 11/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
2453

Quyết định 4833/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư (30,224ha) phường Bình Khánh, quận 2

Ban hành: 10/11/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2008
2454

Quyết định 77/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nghành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2455

Quyết định 4572/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (tỷ lệ 1/2000) khu dân cư Phường An Phú (giáp với khu Liên hợp Thể dục thể thao Rạch Chiếc, diện tích khoảng 36ha), quận 2

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2456

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2008
2457

Quyết định 75/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2008
2458

Quyết định 73/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2008
2459

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được xây dựng cải tạo lại trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 14/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2008
2460

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008

Ban hành: 07/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
Vui lòng đợi