Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Chính sách

Có tất cả 2.571 văn bản: Chính sách
2421

Quyết định 53/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chia tách, thành lập các ấp mới của xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh

Ban hành: 07/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
2422

Quyết định 52/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chia tách ấp 3 của xã Xuân Thới Thượng - huyện Hóc Môn

Ban hành: 07/04/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
2423

Quyết định 43/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu nộp quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2006

Ban hành: 17/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2006
2424

Chỉ thị 01/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2006

Ban hành: 13/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2006
2425

Chỉ thị 02/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây : Xuân Bính Tuất 2006

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
2426

Chỉ thị 01/2006/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức phục vụ tết nguyên đán Bính Tuất năm 2006 tại thủ đô Hà Nội

Ban hành: 03/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
2427

Quyết định 189/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở phường xã, thị trấn

Ban hành: 18/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
2428

Quyết định 48/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động và chế độ đối với đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 30/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2020
2429

Quyết định 178/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung, điều chỉnh một số chế độ, chính sách xã hội tại các trung tâm bảo trợ xã hội, cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng của Thành phố

Ban hành: 29/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
2430

Quyết định 176/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của uỷ ban phòng chống AIDS thành phố

Ban hành: 26/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
2431

Quyết định 140/2005/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ Đại học công tác tại phường-xã, thị trấn

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
2432

Quyết định 1568/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế Phối hợp quản lý Nhà nước về Biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2015
2433

Quyết định 140/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chế độ, chính sách khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường xã, thị trấn

Ban hành: 05/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
2434

Quyết định 130/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập thanh tra uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thành phố

Ban hành: 27/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2006
2435

Quyết định 101/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
2436

Quyết định 102/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Gò Vấp , thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
2437

Quyết định 100/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh đến năm 2010

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
2438

Quyết định 77/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tuyên dương, khen thưởng và chính sách sử dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2006
2439

Chỉ thị 14/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện tiết kiệm đối với các khách hàng tiêu dùng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2006
2440

Quyết định 74/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu thu nộp quỹ chòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2005

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
Vui lòng đợi