Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 15.087 văn bản: Chính sách
15021

Thông tư 31/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo

15022

Thông tư 30/LĐTBXH-TT của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp khu vực đối với lực lượng vũ trang

15023

Thông tư 29/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp khu vực

15024

Quyết định 1753/QĐ-UB-QLĐT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá cho thuê nhà ở áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ

15025

Chỉ thị về việc xuất bản và phát hành bản đồ và các ấn phẩm có liên quan tới đường biên giới quốc gia, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Việt Nam

15026

Quyết định 302-TTg Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh hạng 1

15027

Công văn 2908-KTN của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt về thực hiện Quyết định 327-CT ngày 15/9/1992

15028

Chỉ thị 280-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận người nước ngoài đến nghiên cứu khoa học và học tập tại Việt Nam

15029

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 264-CT ngày 22-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng

15030

Công văn 1864/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chương trình hỗ trợ cho lao động Việt Nam từ CHLB Đức trở về

15031

Quyết định 270-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000"

15032
15033

Thông tư 13/LB-TT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm thời việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

15034

Quyết định 319-TC/CĐTC của Bộ Tài chính về việc chỉ số giá cả làm căn cứ thanh toán công trái xây dựng tổ quốc có kỳ hạn 5 năm, đến hạn thanh toán từ 8/6/1993 đến hết 31/12/93

15035

Thông tư liên tịch 03/TT-LB của Bộ Tài chính và Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 151/TTg ngày 12/4/1993 của Thủ tướng Chính phủ về hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ bình ổn giá

15036

Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp

15037

Chỉ thị 239-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai chế độ tiền lương mới

15038

Nghị định 27-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội

15039

Nghị định 25-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang

15040

Thông tư 34-TC/GTBĐ của Bộ Tài chính quy định chế độ phụ cấp công tác cho các đối tượng làm nhiệm vụ trên không của ngành hàng không dân dụng