Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.845 văn bản: Chính sách
13261

Nghị quyết 01/2000/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 1999

Ban hành: 04/01/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
13262

Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/6/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
13263

Quyết định 2265/1999/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan khoa học và công nghệ

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
13264

Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
13265

Chỉ thị 34/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2000 về trẻ em, tổng kết Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 1991-2000 và xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2001-2010

Ban hành: 27/12/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
13266

Quyết định 1232/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc phạm vi Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Ban hành: 24/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
13267

Quyết định 451/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay tái cấp vốn đối với các Ngân hàng thương mại quốc doanh nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung năm 1999

Ban hành: 24/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
13268

Nghị định 177/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện

Ban hành: 22/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
13269

Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/9/1985

Ban hành: 22/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
13270

Quyết định 231/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

Ban hành: 17/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
13271

Quyết định 232/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ phát triển

Ban hành: 17/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/04/2005
13272

Công văn 4274/LĐTBXH-BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tuần lễ quốc gia về an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ năm 2000

Ban hành: 13/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
13273

Thông tư 143/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi của Đan Mạch

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
13274

Thông tư 142/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Ban hành: 10/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
13275

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 1999

Ban hành: 09/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
13276

Quyết định 1146/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ dân di cư đến định cư tại các xã biên giới của các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh

Ban hành: 08/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
13277

Công văn 1194/CV-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố trung ương

Ban hành: 07/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
13278

Thông tư 141/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức chi điều dưỡng đối với người có công cách mạng

Ban hành: 07/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2005
13279

Thông tư 06/1999/TT-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện việc xử lý nợ bị thiệt hại và cho vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh, thành phố miền Trung theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 17/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2003
13280

Thông tư 139/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và một số biện pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở các tỉnh miền Trung

Ban hành: 26/11/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2003
Vui lòng đợi