Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.673 văn bản: Chính sách
12781

Quyết định 10/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường bảo tàng dân tộc học - Yên Hoà - Phủ Đô - Tỷ lệ 1/500

Ban hành: 31/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
12782

Quyết định 24/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh)

Ban hành: 31/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
12783

Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật

Ban hành: 29/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
12784

Công văn về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2002

Ban hành: 29/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12785

Nghị quyết quy định việc thi hành một số điểm của Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992

Ban hành: 29/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12786

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 29/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12787

Chỉ thị 06/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc triển khai lập dự án xây dựng kè, làm đường du lịch, điều chỉnh, sắp xếp lại dân cư và quy hoạch khai thác sử dụng đất ngoài đê sông Hồng cho phát triển kinh tế - xã hội thủ đô theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 29/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
12788

Nghị quyết về việc ban hành hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI

Ban hành: 29/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
12789

Công văn 450/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12790

Thông tư 09/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2002 theo Quyết định số 199/2002/QĐ-TTg

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12791

Công văn 485/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12792

Công văn 452/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi về thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12793

Công văn 449/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án trồng rừng vốn viện trợ không hoàn lại

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12794

Công văn 447/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu liên quan dến đất đai

Ban hành: 23/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2004
12795

Nghị định 11/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã

Ban hành: 22/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
12796

Công văn 713/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần trong hoạt động vận tải quốc tế

Ban hành: 22/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
12797

Quyết định 19/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12798

Công văn về việc dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNDCP tài trợ

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12799

Quyết định 18/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình đến năm 2005

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
12800

Nghị quyết về việc ban hành quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ban hành: 21/01/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
Vui lòng đợi