Danh mục

Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 13.659 văn bản: Chính sách
12461

Thông báo 182/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị triển khai Nghị Quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh

Ban hành: 14/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12462

Quyết định 231/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa

Ban hành: 12/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2006
12463

Quyết định 230/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tính dụng đầu tư phát triển của nhà nước để thực hiện các chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn và hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản

Ban hành: 12/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
12464

Thông tư liên tịch 270/2003/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 89/2003/NĐ-CP ngày 05/8/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ

Ban hành: 07/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2003
12465

Thông tư 24/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định 30/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
12466

Quyết định 226/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay hình thức hỗ trợ hộ nghèo, đói, già làng, trưởng bản có khó khăn, hộ gia đình có công với nước ở Tây Nguyên quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 168/2001/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2001

Ban hành: 06/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12467

Quyết định 1197/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp

Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2004
12468

Quyết định 225/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 23/2002/QĐ-TTg ngày 31/1/2002 về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp tết Nguyên Đán và một số ngày kỷ niệm của đất nước

Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12469

Nghị quyết 13/2003/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2003

Ban hành: 05/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2003
12470

Nghị định 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2003
12471

Quyết định 222/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010

Ban hành: 03/11/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12472

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 30/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12473

Quyết định 215/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh hoặc đấu tranh với những đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

Ban hành: 24/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
12474

Thông tư 09/2003/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31/12/1944 về trước cải thiện nhà ở theo Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 23/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2003
12475

Nghị định 123/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

Ban hành: 22/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12476

Nghị định 121/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 21/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12477

Nghị định 120/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi

Ban hành: 20/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2003
12478

Quyết định 230/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc hội liên hiệp phụ nữ thành phố

Ban hành: 17/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2006
12479

Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-VKSNDTC-BTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 219/2003/NQ-UBTVQH ngày 9/1/2003 vủa Uỷ ban thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ ngành kiểm sát và giấy chứng minh kiểm sát viên

Ban hành: 15/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
12480

Công văn 3618/LĐTBXH-TBLS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hoàn thành xác nhận người có công với cách mạng

Ban hành: 09/10/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2003
Vui lòng đợi