Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.979 văn bản: Chính sách
12461

Thông tư 78/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Ban hành: 22/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
12462

Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương bình và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, viên chức làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 22/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/1999
12463

Thông tư liên tịch 03/1999/TTLT/BXD-BVGCP của Bộ Xây dựng và Ban Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Ban hành: 16/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
12464

Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT/BTC-MTTƯ của Bộ Tài chính và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu vực dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động

Ban hành: 11/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
12465

Quyết định 140/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Thanh Hóa đến năm 2020

Ban hành: 11/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
12466

Quyết định 134/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002

Ban hành: 31/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
12467

Quyết định 0616/1999/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc đưa Nhật Bản vào danh sách các nước và vùng lãnh thổ được hưởng thuế suất tối huệ quốc

Ban hành: 22/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
12468

Thông tư 58/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 190/1998/TT-BTC ngày 31/12/1998 hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Ban hành: 20/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
12469

Chỉ thị về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

Ban hành: 15/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
12470

Thông tư 11/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 219/1999/QĐ-TTg ngày 12/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 11/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
12471

Thông tư 55/1999/TT-BTC của bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 11/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
12472

Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cho vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12473

Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2005
12474

Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999

Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
12475

Thông tư 47/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn đầu tư cho dự án hạ tầng cơ sở các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa

Ban hành: 05/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12476

Nghị quyết 05/1999/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 1999

Ban hành: 05/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12477

Quyết định 118/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cho vay bằng ngoại tệ đối với một số dự án trọng điểm

Ban hành: 04/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
12478

Quyết định 01/QĐ-UBNQTNCT của Uỷ ban Năm quốc tế người cao tuổi về chương trình hoạt động hưởng ứng năm quốc tế người cao tuổi

Ban hành: 04/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2005
12479

Nghị định 26/1999/NĐ-CP của Chính phủ về các hoạt động tôn giáo

Ban hành: 19/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
12480

Quyết định 105/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 16/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
Vui lòng đợi