Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 12.165 văn bản: Chính sách
12061

Thông tư liên tịch 86/TT-LB của Bộ Tài chính và Tổng cục Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng (bồi dưỡng) đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao

Ban hành: 24/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2004
12062

Nghị định 176-CP của Chính phủ về việc thi hành Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Ban hành: 20/10/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
12063

Công văn 1201-TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về chính sách thuế xuất nhập khẩu

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12064

Chỉ thị 528-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm nuôi và trừ diệt ngay loại ốc bươu vàng

Ban hành: 29/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
12065

Pháp lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng số 36-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 10/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12066

Quyết định 481-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và vận động toàn dân ăn muối iốt

Ban hành: 08/09/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
12067

Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" số 36-L/CTN của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12068

Quyết định 242-QĐ/CTN của Chủ tịch nước về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự Việt Nam - Ucraina

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12069

Quyết định 467-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số quy định cụ thể thực hiện Điều 1 trong Quyết định số 92-TTg ngày 7-3-1994

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12070

Công văn 4785/KTN của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiêt về Chương trình 327

Ban hành: 29/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
12071

Công văn 3392/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định hồ sơ để xét hưởng BHXH

Ban hành: 20/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
12072

Công văn 3374/LĐTBXH-CV của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền tuất từ trần đối với thương binh hạng 1, 2, bệnh binh hạng 1, 2 chết

Ban hành: 18/08/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2003
12073

Nghị định 90-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12074

Nghị định 91-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Quản lý quy hoạch đô thị

Ban hành: 17/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
12075

Thông tư liên tịch 15-TT/LB của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 47/CP ngày 6/6/94 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 10/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
12076

Chỉ thị 395-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác thi đua và khen thưởng năm 1994-1995

Ban hành: 04/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2005
12077

Công văn 2810/BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ tử tuất

Ban hành: 18/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2006
12078

Công văn 108/GĐYK của Hội đồng giám định y khoa Trung ương về hồ sơ khám lại thương tật cho thương binh

Ban hành: 11/07/1994
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2003
12079

Quyết định 347-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
12080

Thông tư 322-TT/UB của Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng

Ban hành: 04/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi