Văn bản UBND lĩnh vực Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 454 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
381

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định tạm thời về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

Ban hành: 21/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
382

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc Thành phố

Ban hành: 03/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2011
383

Quyết định 1870/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
384

Quyết định 1869/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
385

Quyết định 1369/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả thi tuyển công chức năm 2010

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2011
386

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban Nhân dân các cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, công tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban Nhân dân cấp xã

Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
387

Quyết định 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
388

Quyết định 86/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung nhiệm vụ và chế độ thù lao cho cộng tác viên Dân số -Kế hoạch hóa gia đình để thực hiện thêm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố, khu phố, ấp trên địa bàn thành phố

Ban hành: 22/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2010
389

Quyết định 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
390

Quyết định 236/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức vụ, chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố

Ban hành: 20/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
391

Quyết định 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thị trấn

Ban hành: 16/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
392

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc giao số lượng, bố trí chức danh đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 16/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2020
393

Quyết định 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định chức danh, số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Ban hành: 09/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2015
394

Quyết định 53/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 18/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2010
395

Quyết định 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Đà nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
396

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc giao số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 24/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2020
397

Quyết định 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc giao số lượng, bố trí chức danh và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ

Ban hành: 20/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2020
398

Quyết định 66/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bãi bỏ các Văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Ban hành: 08/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2010
399

Quyết định 61/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu tham gia công tác, giữ các chức danh cán bộ và cán bộ không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn

Ban hành: 31/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2010
400

Quyết định 59/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

Ban hành: 31/08/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2010
Vui lòng đợi