Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.646 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2641

Quyết định 206-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm kỳ công tác và chế độ mang theo con đối với cán bộ, nhân viên được cử đi công tác dài hạn ở nước ngoài

Ban hành: 02/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2642

Nghị định 169-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về công chức Nhà nước

Ban hành: 25/05/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2643

Quyết định 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách trong việc sắp xếp biên chế

Ban hành: 12/04/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2644

Quyết định 106-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đối với công nhân viên chức và các đối tượng chính sách xã hội

Ban hành: 02/04/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2645

Quyết định 60-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động

Ban hành: 01/03/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2646

Chỉ thị 21-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng bậc lương năm 1981 cho công nhân, cán bộ, nhân viên Nhà nước

Ban hành: 23/01/1981
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi