Danh mục

Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.477 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
2421

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XIII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 bầu tại Kỳ họp thứ nhất

Ban hành: 20/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2008
2422

Quyết định 30/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định tổ chức lễ tang và chi phí phúng viếng đám tang đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước khi từ trần

Ban hành: 19/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2015
2423

Quyết định 13/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành Xây dựng tại địa phương

Ban hành: 13/05/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
2424

Quyết định 08/2004/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Công nghiệp

Ban hành: 13/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2004
2425

Quy định 12/QĐ/TC-TTVH của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương về xác định trình độ lý luận chính trị

Ban hành: 09/01/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2020
2426

Quyết định 1614/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ một số chức danh chuyên môn và áp dụng Tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh khác trong cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
2427

Quyết định 1613/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 08/12/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
2428

Pháp lệnh 11/2003/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2003
2429

Quyết định 22/2002/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 30/12/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
2430

Nghị định 62/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần.

Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
2431

Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc xác định ngày, tháng sinh của công chức

Ban hành: 25/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2009
2432

Quyết định 856/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng

Ban hành: 05/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2012
2433

Quyết định 74/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005

Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
2434

Nghị định 04/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục viên tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng

Ban hành: 16/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2001
2435

Nghị định 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

Ban hành: 23/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
2436

Quyết định 14/2000/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hóa và Thông tin về việc ban hành Quy định thi nâng ngạch Biên tập viên, Phóng viên lên ngạch Biên tập viên chính, Phóng viên chính

Ban hành: 07/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2019
2437

Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
2438

Thông tư 39/2000/TT-BTCCBCP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc xếp lương khi bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch

Ban hành: 19/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
2439

Pháp lệnh 21/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức

Ban hành: 28/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2006
2440

Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước

Ban hành: 23/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2012
Vui lòng đợi