Bộ luật Lao động 2019 - Quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019

Lọc bài viết theo:

Video: Quy định mới về giờ làm việc từ năm 2021 22/10/2020

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định liên quan đến thời giờ làm việc có sự thay đổi đáng kể so với Bộ luật Lao động năm 2012 mà doanh nghiệp cũng như người lao động cần chú ý.

Từ năm 2021, giờ làm việc ban đêm có gì thay đổi?  21/10/2020

Giờ làm việc là nội dung được người lao động rất quan tâm. Từ ngày 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, quy định về giờ làm việc ban đêm của người lao động liệu có bị thay đổi?

7 quy định mới về giải quyết tranh chấp lao động từ 2021 19/10/2020

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ có hiệu lực. Theo đó, quy định về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động và người sử dụng lao động đã được thay đổi đáng kể.

Từ 2021, thêm trường hợp người lao động được từ chối làm thêm giờ 18/10/2020

Bộ luật Lao động số 45 năm 2019 có nhiều quy định mới về quyền lợi của người lao động. Một trong đó là về người lao động được từ chối làm thêm giờ từ ngày 01/01/2021 - ngày Bộ luật này có hiệu lực.

Bộ luật Lao động mới: Không còn lương tối thiểu ngành 16/10/2020

Quy định về lương tối thiểu từ ngày 01/01/2021 khi Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực sẽ có thay đổi mới.

Từ 2021, lao động nam cũng được hỗ trợ chi phí gửi trẻ 15/10/2020

Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14 sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi liên quan đến quyền lợi của người lao động.

NLĐ nghỉ 5 ngày liên tục bị đuổi việc ngay, không được báo trước 15/10/2020

Bộ luật Lao động số 45 năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sẽ mang đến nhiều thay đổi mới với người lao động (NLĐ). Một trong số đó là việc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

5 quy định mới về giờ làm việc của người lao động từ 2021 15/10/2020

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định về thời giờ làm việc có sự thay đổi đáng kể so với Bộ luật Lao động năm 2012 mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) cần chú ý.

NLĐ đang làm việc không còn được trả tiền nếu chưa nghỉ hết phép 13/10/2020

Bộ luật Lao động (BLLĐ) số 45/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có nhiều quy định mới liên quan trực tiếp đến người lao động (NLĐ).

6 quy định mới về kỷ luật lao động từ năm 2021 12/10/2020

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhiều quy định liên quan đến kỷ luật lao động có sự thay đổi đáng kể so với Bộ luật Lao động 2012.

5 lưu ý khi chấm dứt hợp đồng lao động từ năm 2021 09/10/2020

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương từ năm 2021 08/10/2020

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực, kéo theo một số thay đổi liên quan đến quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương theo hướng có lợi hơn dành cho người lao động.

Đề xuất mới về nội dung phải có trong hợp đồng lao động từ 2021 07/10/2020

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động của Bộ luật Lao động năm 2019 dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Các loại hợp đồng lao động từ năm 2021 và cách phân biệt 08/10/2020

Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 01/01/2021) đã thay đổi quy định đối với các loại hợp đồng lao động. Bài viết này sẽ cung cấp toàn bộ thông tin về các loại hợp đồng lao động theo quy định mới mà người lao động cần biết.

Quy định mới về giờ làm việc của người lao động từ năm 2021 07/10/2020

Một trong những điểm mới đáng chú ý về thời giờ làm việc bình thường của người lao động vừa được Quốc hội ban hành tại Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019.

Quyền lợi của lao động nữ thay đổi thế nào từ năm 2021? 06/10/2020

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có nhiều quy định về quyền lợi của lao động nữ mà người lao động cần biết.

Được ký HĐLĐ xác định thời hạn nhiều lần với lao động cao tuổi 04/10/2020

Nội dung mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2021 khi Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 có hiệu lực.

10 điểm mới về hợp đồng lao động từ năm 2021  02/10/2020

Ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Bộ luật này có nhiều thay đổi đáng kể so với quy định hiện hành. Một trong số đó có thể kể đến 10 điểm mới liên quan đến Hợp đồng lao động.

Từ 2021, thuê trẻ dưới 15 tuổi làm việc phải có giấy khám sức khỏe 27/09/2020

Nội dung này được Quốc hội thông qua tại Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2019 ngày 20/11/2019, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Quy định mới về thời hiệu xử lý kỷ luật lao động từ năm 2021 25/09/2020

Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có nhiều nội dung mới đáng chú ý. Một trong số đó là quy định về thời hiệu kỷ luật lao động.