Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 2.034 văn bản: Bảo hiểm
2001

Quyết định 927/TC/QĐ/TCNH Bộ Tài chính về việc sửa đổi phạm vi áp dụng các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm

Ban hành: 18/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2002

Thông tư 43 TC/TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế doanh thu đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm

Ban hành: 05/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2003

Thông tư liên tịch 35/TT-LB của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 25/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/1996
2004

Thông tư 06-LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều để thực hiện Điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ

Ban hành: 04/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2005

Nghị định 19/CP của Chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/02/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2006

Nghị định 12/CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 26/01/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2007

Thông tư 105TC/ĐT của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm các công trình xây dựng

Ban hành: 08/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/1995
2008

Quyết định 472-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kê tài sản của các tổ chức bảo hiểm xã hội trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ngành Lao động - Thương binh và xã hội

Ban hành: 31/08/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2009

Thông tư 46-TC/CĐTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/CP ngày 18/12/93 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 30/05/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2010

Quyết định 215/LĐTBXH-QĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phát hành các biểu mẫu hồ sơ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 31/03/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
2011

Nghị định 100-CP của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 18/12/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2012

Nghị định 66-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Ban hành: 30/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2013

Quyết định 466/TC-BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật

Ban hành: 02/07/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2004
2014

Nghị định 43-CP về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội

Ban hành: 22/06/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
2015

Quyết định 06-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành các Quy tắc bảo hiểm khách du lịch

Ban hành: 02/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2016

Quyết định 05/TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật áp dụng trong các nghiệp vụ bảo hiểm con người

Ban hành: 02/01/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2020
2017

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của văn đại diện thường trú các tổ chức bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 27/11/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2018

Quyết định 1008/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục mã số và mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 29/09/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
2019

Quyết định 958/BYT-QĐ của Bộ Y tế về việc thành lập Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Ban hành: 11/09/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
2020

Nghị định 299-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

Ban hành: 15/08/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi